Showing all 19 results

תמיסות כיול למכשיר pH בקבוקים של 500 מ"ל

ניתן לקבל תעודת אנליזה לכל אצווה תמיסות של

תמיסות כיול תוצרת החברות המובילות בתחום: EUTECH ,ORION, GIORGIO

המתאימות לכיול המכשירים של חברות אלו ושל חברות אחרות. אנו מציעים תמיסות לכיול מכשירים מדי עכירות, פוטומטרים ועוד…

Call Now Button