Showing all 20 results

מוצרים למכירה באתר

תמיסת שימור לאלקטרודות OAKTON pH

68.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת כיול מוליכות EUTECH µS500

80.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת כיול מוליכות EUTECH µS100

80.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת כיול מוליכות 111,800 EUTECH µS

80.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת בופר pH 10

30.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת בופר pH 7

30.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת בופר pH 4

30.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת בופר OAKTON pH-9.18

80.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת pH-10 בופר כחול OAKTON

60.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת pH-7 בופר -צהוב OAKTON

60.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת pH-4 בופר-אדום 500 מ"ל OAKTON

60.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת בופר EUTECH 9.00 pH

80.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת בופר EUTECH pH-1.68

80.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת בופר EUTECH 9.18pH

80.00

מוצרים למכירה באתר

תמיסת בופר EUTECH 12.45pH

80.00

תמיסות כיול למכשיר pH בקבוקים של 500 מ"ל

ניתן לקבל תעודת אנליזה לכל אצווה תמיסות של

תמיסות כיול תוצרת החברות המובילות בתחום: EUTECH ,ORION, REAGECON

המתאימות לכיול המכשירים של חברות אלו ושל חברות אחרות. אנו מציעים תמיסות לכיול מכשירים מדי עכירות, פוטומטרים ועוד…

Call Now Button