מציג את כל 6 התוצאות

בחברת אל חמה מכשירים ניתן לרכוש מגוון רחב של מכשירי ספקטרופוטומטר הן בטווחי מחירים שונים והן בדגמי ספקטרופוטומטרים לאור נראה ולאור בלתי נראה לאורכי גל שונים.
ממקור האור יוצאת אלומת אור אל מנסרה, המפרקת את האור הלבן ומפרידה בין אורכי הגל השונים.
על ידי סיבוב המנסרה אפשר להביא את קרן האור בעלת אורך הגל הרצוי אל מול סדק, דרכו עובר האור אל החומר הנבדק. באמצעות הנתונים המתקבלים מהמדידה, ניתן לקבל מידע על אופי החומר וכן על ריכוזו בתמיסה.
כל הספקטרופוטומטרים מודדים בתחום האור הנראה והאולטרה סגול.
קיימים גם מכשירים המודדים בתחום האינפרה אדום.
ישנם מכשירי ספקטרופוטומטרים רבים ומגוונים והמשותף לכולם
מקור אור – מספק אנרגיה למערכת
מונוכרומטור – מסנן אורכי גל. מעביר טווח צר של אורכי גל
תא דוגמה – בתוכה נמצא החומר הנמדד
גלאי – מגלה את עוצמת האור שעבר את תא הדוגמה וממיר את הערך לסיגנל חשמלי
צג – מציג את ערך הבליעה
מקור האור מקרין טווח רחב של אורכי גל, בשיטות שונות ניתן לסנן את אורכי הגל ולקבל אלומת אור בעלת טווח צר של אורכי גל. האלומה פוגעת בדוגמה הנמצאת בתא. כתוצאה מאינטראקציה בין האור לחומר שבדוגמה עוצמת האור פוחתת. הגלאי מזהה את עוצמת האור העוברת את הדוגמה ומחשב את היחס בין עוצמת האור שעברה את הדוגמה לעוצמה שנכנסה אליה .בעבר היה הספקטרופוטומטר מכוון לאורך גל אחד ובו הייתה מתבצעת המדידה. בספקטרופוטומטר חדש, ניתן לבצע מדידה בטווח של אורכי גל (מכשיר סורק), וכך ניתן למצוא פרטים על חומר בלתי מזוהה.

Call Now Button