Showing all 3 results

עכירות הינה מדד פיזיקאלי לצלילות נוזלים, עכירות נגרמת מחלקיקים מרחפים בנוזל  מיקרואורגניזמים וחומר אורגני.

המבטא את צפיפות החלקיקים בתמיסה. העכירות גדלה ככל שצפיפות החלקיקים עולה.

עכירות מוגדרת ככמות האור המפוזר ב- 90º ממקור האור. עכירות זו נקראת עכירות נפלומטרית

יחידת המידה הנפוצה ביותר למדוד עכירות היא FTU, ראשי תיבות של FormazinTurbidity Unit

לרכישה התקשרו

1-800-78-78-78

לקוחות יקרים

עקב המצב, חברת אל חמה נאלצת לעבור למצב עבודה מינימלי.
מצב זה עלול לגרום עיכובים במשלוח מוצרים.
נקווה שהדברים ישתפרו במהרה ונשוב לעבודה סדירה בהקדם.
בברכת בריאות טובה לכולם.
חברת אל חמה וצוות העובדים.

Call Now Button